Napíšte nám

Meno (povinné)

Email (povinné)

Predmet

Správa (povinné)

sme-akcni

Sme akční,

Ich revírom je farnosť, ich tempo je ukrutné, ich súpermi sú nuda, smútok a plač.
Sú v nasadení vo dne, v noci. Mladí zo Združenia mariánskej mládeže, naša radosť je ich darom.

kracame-s-mariou

kráčame s Máriou...

Tam kde Matka skláňa hlavu nad dieťaťom svojim tam kde laska vladne na všetkým.
Tam sa ponahľajme spolu, ako jeden tým rozdať svetlo lásky ostatným.

ku-kristovi2

...ku Kristovi

Rozhodné áno Ty stále vravíš nám nech vo svetle lúčov spoznáme Boží plán.

STRETKÁ
VO FARNOSTI

LETNÉ
TÁBORY

DUCHOVNÉ
AKCIE

POMOC
DRUHÝM

ZMM IDE
DO SVETA

PRIDAJ SA
K NÁM

Stretká

Stretká sú neodmysliteľnou súčasťou našich spoločenstiev. Pravidelne sa stretávame na farách, v pastoračných centrách či klubovniach. Sú to miesta, kde zdokonaľujeme svoje majstovstvo v hraní spoločenských hier, kde môžeme utužovať naše spoločenstvo, kde trénujeme naše talenty, kde rozvíjame náš duchovný život a kde hlavne prichádzame bližšie k Ježišovi.

Chceme sa podieľať na živote farnosti, a tak okrem pravidelných stretnutí organizujeme aj karnevaly, plesy, vystúpenia, farské dni, hry pre deti, denné tábory vo farnostiach, duchovné obnovy a iné akcie.

Tábory

Prázdniny sa snažíme využiť naplno a čo by to bolo za leto bez táborov? Preto organizujeme tábory pre deti aj mládež po celom Slovensku. O deti sa starajú rehoľné sestričky a pátri lazaristi, ktorým pomáha tím mladých ľudí – vyškolených animátorov, ktorí neváhajú darovať svoj voľný čas, talenty, hlasivky, nohy i ruky, aby bol tento letný zážitok čo najlepší a spomienky naň nezabudnuteľné. Strávený čas v prírode, hry, duchovný program, výlety, kúpanie, kopec zábavy, to všetko čaká na odvážnych táborníkov, ktorí sa k nám pridajú.

Animátorov zaškolujeme, máme pre nich pripravené tzv. Animakurzy. Je to 10 stretnutí, kde sa učia prakticky aj teoreticky pracovať s mládežou. Je to pre nich dobrá šanca ako sa pripraviť na vedenie spoločenstiev, tvorbu táborov a iných akcií.

Duchovné akcie

Súčasťou nášho života sú aj duchovne zamerané akcie. Pravidelne organizujeme duchovné cvičenia a duchovné obnovy, kde načerpáme síl pre ďaľšie fungovanie vo farnosti.

Duchovný rozmer nevynechávame ani pri našom pôsobení v miestnych spoločenstvách. Zúčastňujeme sa na modlitbách vo farnosti, organizujeme púte (napríklad do Šaštína).

Snažíme sa byť kreatívni a byť s mladými a pre mladých. A preto veľmi radi tvoríme divadlá a predstavenia s duchovnou myšlienkou, tak, aby im to pomohlo na ich ceste k Bohu. V našom repertoári je aj hraná krížová cesta a tanečno-scénické spracovanie modlitby sv. ruženca. Aj takýmito formami chceme svedčiť o tom, že viera je moderná a aktuálna aj dnes a že sa ju oplatí žiť.

Pomoc druhým

Sme členmi vincentskej rodiny a snažíme sa pracovať na vincentskom rozmere našej spirituality. Máme rozbehnutých niekoľko projektov na pomoc chudobnejším a núdznym. Mladým, ktorí to potrebujú, sa snažíme preplatiť výdavky na našich podujatiach. V súčasnosti máme adoptované 3 deti na diaľku, ktoré pravidelne podporujeme.

Okrem hmotnej pomoci ponúkame deťom, ktoré to potrebujú, možnosť doučovania. Veríme, že osobitný a trpezlivý prístup môže priniesť svoje ovocie v ďaľšom napredovaní detí a mladých. Taktiež robíme všetko pre to, aby sme zdravotne znevýhodnených prijali medzi seba, postarali sa o nich a boli ich priateľmi. Tábory pre nich sú skvelou príležitosťou, aby sme sa lepšie spoznali a zažili spolu krásny a požehnaný čas.

V spolupráci s našimi sestričkami zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky a pátrami z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul organizujeme vincentské víkendy, kde sa učíme spoznávať potreby druhých a nezištne na ne odpovedať a v praxi bezprostredne pomáhame tým najbiednejším. Je to pre nás škola lásky, ktorú sv. Vicent de Paul žil a my sa snažíme pokračovať v jeho diele.

Zahraničie

ZMM je celosvetové. Sme členmi JMV (Juventud Mariana Vicenciana), ktorá zastrešuje približne 150 000 členov národných spoločenstiev ZMM zo 65 krajín sveta. Zúčastňujeme sa na generálnom zhromaždení, spolupodieľame sa na tvorbe materiálov a fungovaní medzinárodného spoločenstva. Máme tak možnosť navštevovať rôzne krajiny, zdokonaľovať svoje jazykové schopnosti, spolupracovať s našimi zahraničnými partnermi.

Takisto zdokonaľujeme svoje schopnosti, aby sme sa vo svete nestratili. Preto organizujeme pravidelné školenia pre vedúcich spoločenstiev VIP – Viesť-Informovať-Povzbudzovať. Formujeme osobnostnú stránku vedúcich, pomáhame im naučiť sa viesť druhých, využívať a hľadať potrebné zdroje pre prácu s mladými a spolupracovať s rôznymi platformami, ktoré takúto činnosť podporujú.

Pridaj sa k nám

Ak chceš zažiť niečo špeciálne, kráčať spolu s Máriou za Ježišom, chceš zažiť kopec zábavy a rád pomôžeš druhým, potom neváhaj a pridaj sa k nám. Radi privítame nových členov a navštívime nové miesta.

Napíš nám a my ti povieme, či v tvojom okolí už funguje naše spoločenstvo. Ak nefunguje, radi ti pomôžeme založiť nové spoločenstvo a radi ťa začleníme do života ZMM.

Takto môžeš napríklad zažiť aj našu najväčšiu akciu ZLET, kde sa stretáva celá naša slovenská mládež a prichádzajú aj zahraniční hostia. Tu môžeš okúsiť, aké to je byť naším členom. Lokálne akcie sú tiež skvelým spôsobom, ako spoznať nás a naše združenie.

Kontaktuj nás na zmm@zmm.sk alebo 0910 842 371 alebo čekni našu stránku na Facebooku.© Združenie mariánskej mládeže ~ Webhosting sponsored by Websupport.sk