Napíšte nám

  Meno (povinné)

  Email (povinné)

  Predmet

  Správa (povinné)

  [recaptcha size:compact]

  Predsedníctvo

  Predsedníctvo je najvyšším orgánom združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Rozhoduje o otázkach činnosti združenia, činnosť aktualizuje, v prípade potreby schvaľuje komisiu na vypracovanie zmien v stanovách a vnútorných pravidlách združenia. Zabezpečuje realizáciu duchovných, výchovných a sociálnych cieľov združenia.Predsedníctvo tvorí predseda Združenia, podpredseda Združenia, členovia predsedníctva – zástupcovia oblastných spoločenstiev, ktorých volia vedúci miestnych spoločenstiev na svojich oblastných zasadaniach. Ďalej ho tvorí národný direktor, sestra koordinátorka a poradcovia regiónov (sestry zodpovedné za regióny), ktorí sú menovaní vyššími predstavenými ich spoločností.

  

  © Združenie mariánskej mládeže ~ Webhosting sponsored by Websupport.sk