Napíšte nám

  Meno (povinné)

  Email (povinné)

  Predmet

  Správa (povinné)

  [recaptcha size:compact]

  Spoločenstvá

  ZMM tvorí:

  0

  Členov

  0

  Oblastných spoločenstiev

  0

  Miestnych spoločenstiev

  0%

  Zábavy

  1. Základný kolektív

  Základný kolektív (ZK) je základnou bunkou Združenia. Tvorí ho skupina detí alebo mládeže vo veku od 6 – 30 rokov, v ktorej sa vykonáva systematická, celoročná, pravidelná a preukázateľná činnosť. Usiluje sa o zvyšovanie kvality neformálneho vzdelávania a podporuje dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí. Základný kolektív vedie animátor. Člen Združenia sa môže stať animátorom, ak vlastní certifikát o absolvovaní animakurzu.

  2. Miestne spoločenstvo

  Miestne spoločenstvo (MS) je skupina základných kolektívov pôsobiacich v jednej územnej jednotke, ktorou môže byť obec alebo miestna časť obce.

  3. Oblastné spoločenstvo

  Oblastné spoločenstvo (OS) je tvorené viacerými, vzájomne blízkymi, miestnymi spoločenstvami Združenia. Oblastné spoločenstvo nemá právnu subjektivitu. Je vytvorené pre ľahšiu a lepšiu komunikáciu členov Združenia s predsedníctvom a sekretariátom. Radu OS tvoria vedúci miestnych spoločenstiev. Rada OS navrhuje a realizuje činnosť v danom oblastnom spoločenstve. Koordinuje činnosť miestnych spoločenstiev patriacich do oblastného spoločenstva a navrhuje plán činnosti rozvoja OS.

  4. Vedúci oblastného spoločenstva

  Vedúci oblastného spoločenstva je výkonným orgánom OS. Zodpovedá za rozvoj a stará sa o život oblastného spoločenstva a miestnych spoločenstiev. Vedúci oblastného spoločenstva zvoláva a vedie zasadnutia rady oblastného spoločenstva, dohliada na činnosť miestnych spoločenstiev a nesie plnú zodpovednosť za majetok evidovaný vo vlastníctve OS a za správne a účelné hospodárenie s finančnými prostriedkami OS, koordinuje a kontroluje činnosť miestnych spoločenstiev patriacich do OS.

  Kde všade nás nájdete?

  

  © Združenie mariánskej mládeže ~ Webhosting sponsored by Websupport.sk