Napíšte nám

  Meno (povinné)

  Email (povinné)

  Predmet

  Správa (povinné)

  [recaptcha size:compact]

  ANIMAZLET  – JE TO NA TEBE!

   

  KEDY?  3. júla 2023 – 6. júla 2023

  KDE? Plaveč (OS Lendak)

  PRE KOHO JE ANIMAZLET?

  • Animátor zapojený do animátorskej prípravy (animakurz)
  • Úspešný absolvent animátorskej prípravy (animakurzu)
  • Aktívny animátor vo svojom miestnom spoločenstve

   

  TERMÍN: 3. júla 2023 – 6. júla 2023

  Začiatok registrácie od 18:00. Ukončenie akcie v posledný deň sv. omšou o 8:00.

  MIESTO HLAVNÉHO PROGRAMU

  Dom kultúry, Námestie SNP 95, Plaveč

  MAPA PODUJATIA:

  UBYTOVANIE ÚČASTNÍCI

  Adresa: Základná škola s materskou školou Plaveč, Školská 93

  Ubytovanie je zabezpečené v triedach a telocvični základnej školy. Potrebné si priniesť karimatku, spacák a prezuvky. Ubytovanie chlapcov a dievčat bude riešené oddelene. Prosíme o rešpektovanie nočného kľudu!

  SOCIÁLNE ZARIADENIA A SPRCHY

  V rámci ubytovacích priestorov školy sú zabezpečené sprchy iba pre dievčatá! Sprchy pre chlapcov sú zabezpečené cca 3 minúty chôdze od školy v priestoroch obecnej posilňovne. 

  “KECAČKA”

  Nemôžeš večer spať alebo máš túžbu sa večer porozprávať s iným animátorom, ale nechceš rušiť ostatných? Máš vybitý mobil a neušla sa ti zásuvka? Príď do “KECAČKY”, kde sa môžeš rozprávať, nabiť si mobil a nikoho nerušiť pri pokojnom spánku. Túto miestnosť nájdeš v ubytovacích priestoroch školy. 

  MAPA UBYTOVANIA ÚČASTNÍKOV:

  FORMA STRAVOVANIA

  1.deň: večera
  2.deň: raňajky, obed, večera
  3.deň: raňajky, obed, večera
  4.deň: raňajky na cestu

  Výdaj stravy raňajok a obeda bude prebiehať v priestoroch Domu kultúry na lístok, ktorý dostaneš pri registrácii. Večere sa budú vydávať v priestoroch ubytovania účastníkov (školská jedáleň).

  V prípade špeciálnej stravy ťa prosíme, aby si to uviedol v prihlasovacom formulári.

  K dispozícii bude aj kaviareň a občerstvenie priamo v priestoroch Domu kultúry. 

  Smer Poprad – Plaveč:
  Odporúčame využiť vlakové spojenie Poprad – Stará Ľubovňa a následne autobusovú dopravu Stará Ľubovňa – Plaveč. Zároveň je možnosť využiť aj priame autobusové spojenie Poprad – Plaveč.

  Smer Prešov – Plaveč:
  Odporúčame využiť vlakové spojenie Prešov – Lipany a následne autobusovú dopravu Lipany – Plaveč. Zároveň je možnosť využiť aj priame autobusové spojenie Prešov – Plaveč.

  PRIHLASOVANIE A CENA

  1.kolo: 35€ do 30. apríla
  2.kolo: 40€ do 31. mája
  3.kolo: 45€ do 25. júna

  SPÔSOB PLATBY

  Zaplatiť prevodom na účet Združenia mariánskej mládeže podľa pokynov, ktoré ti prídu na email po prihlásení. Platba musí byť uhradená a pripísaná na účet v danom prihlasovacom kole, inak bude prihlásenie neúspešné. (Ak si sa prihlásil posledný týždeň daného kola, úhrada platby sa posúva o týždeň, čiže nemusíš mať obavy, tvoje prihlásenie registrujeme a platbu určite stihneš zrealizovať včas.)
  V prípade hromadného prihlasovania prosíme o kontaktovanie centra na email: zmm@zmm.sk.

  ANIMAZLET je celoslovenská akcia určená pre aktívnych animátorov a tých, ktorí sa na túto službu pripravujú na animátorských kurzoch.

  Táto akcia sa koná každé 2 roky v rôznych kútoch Slovenska a slúži na nadviazanie nových kontaktov, priateľstiev a najmä chce atraktívnou formou sprostredkovať dôležité informácie pre službu animátora.

  Celá akcia je sprevádzaná bohatým programom, ktorý má animátora povzbudiť v duchovnom raste a animátorskej službe.

  3.7.2023

  ČAS PROGRAM MIESTO
  18:00 Registrácia (do 19:00) Škola
  18:30 Večera (aj počas registrácie) Škola
  20:00 Otvárací ceremoniál Dom kultúry
  21:00 Úvodná sv. omša Kostol
  22:00 Spoločná večerná modlitba Kostol
  22:30 Presun do ubytovacích priestorov Škola
  00:00 Nočný kľud Škola

  4.7.2023

  ČAS PROGRAM MIESTO
  7:00 Budíček Škola
  7:15 Ranná rozcvička Školské ihrisko
  7:30 Raňajky Dom kultúry
  9:00 Ranná modlitba v skupinkách Dom kultúry
  9:45 Prednáška č.1 Dom kultúry
  11:00 Sv. omša Kostol
  12:00 Obed Dom kultúry
  14:00 Generálka a sv. spoveď Kostol
  15:00 Workshop – prvá pomoc Dom kultúry
  16:00 Workshop – hry na stretko Dom kultúry
  17:00 Modlitba ruženca Hrad Plaveč
  18:30 Večera Škola
  20:00 Prednáška č.2 Dom kultúry
  21:30 Adorácia Kostol
  22:30 Presun do ubytovacích priestorov Škola
  00:00 Nočný kľud Škola

  Info k programu:
  Generálka a sv. spoveď – táto časť programu sa týka tých, ktorí budú prijatí do ZMM na sv. omši v stredu. 

  Modlitba ruženca – modlitba ruženca bude prebiehať počas putovania na Hrad Plaveč spolu s účasťou domácich farníkov. 

  Adorácia – počas adorácie bude možné prijať sv. zmierenia. 

  5.7.2023 – Štátny sviatok sv. Cyrila a Metóda

  ČAS PROGRAM MIESTO
  7:00 Budíček Škola
  7:15 Ranná rozcvička Školské ihrisko
  7:30 Raňajky Dom kultúry
  8:30 Spoločná ranná modlitba Dom kultúry
  9:00 Prednáška č.3 Dom kultúry
  10:30 Slávnostná sv. omša spojená s prijatím do ZMM Kostol
  12:00 Obed Dom kultúry
  14:00 Program s obcou a farnosťou Na viacerých miestach
  17:30 Večera Škola
  19:00 Okienko zvedavosti – moderovaná diskusia Dom kultúry
  20:45 Čas sa pripraviť! Škola
  21:00 Galavečer BLUE&WHITE Dom kultúry
  23:15 Spoločná večerná modlitba Dom kultúry
  01:00 Nočný kľud Škola

  Info k programu:
  Slávnostná sv. omša spojená s prijatím do ZMM – nácvik pred touto sv. omšou bude prebiehať v utorok o 14:00. Za dobrého počasia sa sv. omša bude konať vo vonkajších priestoroch pri kostole.

  Program s obcou a farnosťouinformácie doplníme čoskoro.

  Okienko zvedavostiinformácie doplníme čoskoro.

  Galavečer BLUE&WHITE – čo ti zatiaľ môžeme povedať, že pôjde o skvelú Božiu párty! Čo je však dôležité, aby si prišiel oblečený vo farbách témy!

  6.7.2023

  ČAS PROGRAM MIESTO
  7:30 Budíček Škola
  8:00 Záverečná sv. omša Kostol
    Vyzdvihnutie raňajkového balíčka  
  9:00 Predpokladané ukončenie akcie  
  • Je prísne zakázané do ubytovacích priestorov a priestorov hlavného programu vnášať horľaviny, zbrane, alkoholické nápoje, psychotropné látky, predmety ohrozujúce bezpečnosť, pyrotechniku a manipulovať s otvoreným ohňom.
  • Organizátor podujatia si vyhradzuje právo vykázať z podujatia osoby pod vplyvom alkoholu a iných omamných či návykových látok a tiež osoby, ktoré narúšajú verejný poriadok a nerešpektujú pokyny organizátorov.
  • Buďte ohľaduplní k ostatným účastníkom a rešpektujte nočný kľud!
  • Odporúčame účastníkom, aby si dávali pozor na osobné veci v ubytovacích priestoroch, najmä cenné veci (peňaženky, mobily a pod.). Za tieto veci organizátor nezodpovedá.
  • Pamätaj na vhodné oblečenie, a to zvlášť počas svätých omší.
  • V prípade, že si ešte nemal 18 rokov, je potrebné pri registrácii priamo na akcii predložiť Informovaný súhlas, ktorý ti bol doručený na uvedený email. Nie je potrebné posielať potvrdené tlačivo vopred.

  Organizátorov prosíme, aby sa neprihlasovali cez prihlasovací formulár na tejto stránke! V prípade záujmu byť v organizačnom tíme, kontaktuj svojho člena predsedníctva OS, ktorý ti dá viac informácii.

  Podľa pokynov vedúceho vášho tímu vás prosíme, aby ste podľa možností prišli na akciu skôr.

  Ak máš záujem zapojiť sa a skrášliť slávenie sv. omší svojim spevom či hrou na hudobný nástroj, prosíme, aby si si svoj hudobný nástroj priniesol priamo na akciu. Zároveň nás o tejto skutočnosti informuj aj v prihlasovacom formulári. 

  Neurobil si tak? Nevadí, aj tak príď, nástroj si prines a na akcii sa zapoj podľa pokynov, ktoré dostaneš priamo na mieste.

  Účastníci môžu využiť bezplatné parkovacie miesta pri areáli školy.

  Počas celej akcie bude k dispozícií zdravotnícky tím, na ktorý sa budeš môcť obrátiť v prípade akýchkoľvek problémov.

  ANIMAZLET 2023 - PROMO VIDEO

  TOTO PODUJATIE PODPORUJÚ:

  

  © Združenie mariánskej mládeže ~ Webhosting sponsored by Websupport.sk