Napíšte nám

Meno (povinné)

Email (povinné)

Predmet

Správa (povinné)

[recaptcha size:compact]

> Blog > Fotogaléria > 2017 > Maželáky

Maželáky

28. Máj 2017 kategória 2017 | 0 3

„Lebo, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce…“ (Mt 6, 21)

Nad touto vetou Svätého Písma, ale aj nad ďalšími inými sa v dňoch 5. – 8. mája, v stredisku Rodinkovo, zamýšľalo niekoľko rodiniek s deťmi, počas akcie „Manželáky“. Uprostred malebnej prírody spoločne uvažovali nad svojím pokladom, ktorý môžu objavovať vo vlastných životoch a každodennom prežívaní radostných aj bolestných chvíľ. Oteckovia a mamičky cez povzbudivé slová kňaza Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, pátra Pavla Nogu, aj vďaka slovku manželov Sochorových, či iných hostí mohli uvažovať nad vlastnými vzťahmi, výchovou detí, ale aj nad tým, aké miesto má Boh v ich životoch. Hľadanie týchto pokladov bolo skutočne požehnané a neušlo sa len pre rodičov.

Tak ako oni nachádzali povestný klenot vo svojom srdci, tak ich deti mali možnosť hľadať vlastný poklad, ukrytý vo významných udalostiach, pripadajúcich na rok 2017. Cez bohatý program pripravený animátormi zo Združenia mariánskej mládeže sa mohli „presúvať v čase“, kde hľadali malé drahokamy, ukryté na troch významných miestach – najskôr v počiatkoch našej viery – Jeruzaleme, neskôr vo Francúzsku, konkrétne v roku 1617, kedy sv. Vincent de Paul začal svoje charitné dielo a v prebiehajúcom roku vincentská rodina oslavuje 400 rokov od vzniku tejto charizmy, no a nakoniec sa presunuli až do roku 1917, konkrétne do Fatimy, kde si pripomenuli 100 rokov od zjavenia Panny Márie trom fatimským deťom. Každý deň tak mohli spoznať nový spôsob života, ktorý bol pretkávaný láskou Nebeského Otca a odniesť si tak malú spomienku, aby mohli nájdené poklady využívať každý deň, v poslušnosti svojim rodičom a plnení si povinností.

Hoci je rok 2017 plný významných udalostí, ktoré stoja za zmienku, niet pochýb, že táto akcia sa do sŕdc účastníkov určite vryla ako jedna z tých, na ktoré sa nebude spomínať len v jednom krátkom okamihu, ale z ktorej budú rodinky žiť až do najbližšieho stretnutia.

(Simona Trecaková)

Pridať komentár

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.© Združenie mariánskej mládeže ~ Webhosting sponsored by Websupport.sk